ორბელის შესახებ

სააქციო საზოგადოება 1991 წლიდან გამოჩნდა საქართველოს ბაზარზე. დღეისათვის “ორბელი-91” აღჭურვილია უახლესი მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით, რომელიც საშუალებას იძლევა წარმოებულ იქნას ევროპული ხარისხის ხის ნაწარმი.

მაღალი დონის ხარისხი, რომელსაც საფუძვლად უდევს ასევე მაღალი დონის  პროფესიული გამოცდილება, ჩვენს საწარმოში  მიიღწევა უპირველესად ხელმძღვანელების, ტექნიკური და რიგითი თანამშრომლების დაუღალავი შრომის შედეგად.

ამ დაუღალავი და უწყვეტი სამუშაოს  უკან კი მუდმივად იგულისხმება სათანადო მარკეტინგული სტრატეგია და ამ სტრატეგიის თანხვედრა მოთხოვნილ საერთაშორისო სტანდარტებთან.